scrierea în învățământul primar 2020-2021

    Anunț - Înscrierile în clasa pregătitoare

   Cererile-tip de înscriere se vor completa la secretariat.

   1. Descrierea unității de învățământ:

     a. Datele de identificare și de contact ale școlii

     b. Istoricul școlii. Dotarea

     c. Pliantul de prezentare a ofertei educaționale:

     d. Ziua porților deschise  

     e. Programul "Şcoală după şcoală"

     f. Fotografii ale activităților școlare și extrașcolare

 

     2. Circumscripția școlară

 

     3. Metodologia și calendarul înscrierii:

         Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

  • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă: 4 - 23 martie 2020

- de luni până joi, între orele 8:00 - 18:00; vineri, între orele 8:00 - 17:00

- părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

  • 1 aprilie 2020: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 23 - 30 aprilie

  • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
  • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
  • 7 mai 2020: afişarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

      4. Informații pentru părinți:

      a. Informații pentru părinți oferite de către Inspectoratul Școlar Județean

      b. Informații pentru părinți de pe pagina oficială a Ministerului Educației și Cercetării

      c. Evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii la clasa pregătitoare 2020

      d. Număr TEL VERDE: 0800816230  (disponibil in intervalul orar 09.00-17.00)