Documente (ordine, metodologii, regulamente, rapoarte)

    Informații de interes public

 

   Anul  școlar 2019-2020

1. Structura anului şcolar 2019-2020 - OMEN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019

    Calendar an școlar 2019-2020

2. Programe școlare în vigoare

3. Exemple de activități de învățare

4. RED - Rețele de resurse educaționale deschise:

a) ISJ Suceava

b) ISJ Iași

c) ISJ Neamț 

d) ISJ Botoșani 

e) ISJ București

f) ISJ Alba

g) ISJ Sibiu

5.  Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

   Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP

6. Statutul elevului: Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevilor

7. Calendarul Activităţilor Educative 2019

8. Calendarul zilelor naționale și internaționale


  Documente privind activitatea la nivelul școlii

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale "Ioan Ciurea" Fălticeni 2019-2020 

2. Reglementări privind accesul în școală 2019-2020

3. Atribuțiile profesorului de serviciu - 2019-2020

4. Graficul efectuării serviciului în școală - 2019-2020

5. Raport privind activitatea din anul şcolar 2018-2019

 


    Solicitare informații de interes public

 

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii  nr. 544/2001: secretar, Camilar Lenuța

Date de contact: e-mail: sg_ioan_ciurea_falticeni@isj.sv.edu.ro; telefon: 0230 540 556

Vezi și secțiunea „Contact” de pe acest site

_________________________________________________________________________________

Baza legislativă:

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

_______________________________________________________________________________

Lista cuprinzând documentele de interes public

_________________________________________________________________________________

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Școlii Gimnaziale ,,Ioan Ciurea” Fălticeni,  vă rugăm să completaţi o cerere şi să o înregistrați la secretariatul instituției.

Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public poate depune contestație/memoriu în scris către conducerea Școlii Gimnaziale ,,Ioan Ciurea” Fălticeni, care va fi înregistrată la secretariatul școlii.

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2002, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

Cerere solicitare informaţii de interes public, reclamație administrativă (1), (2)