Concursul judeţean "Numai poetul..."


 

I. Tipul proiectului:

Proiectul Numai poetul...” este un concurs interdisciplinar de cunoştinţe literare, de creaţie literară şi plastică, atât cu participare directă, cât şi cu participare prin poştă, care se organizează de către Şcoala Gimnazială "Ioan Ciurea" Fălticeni la nivelul judeţului Suceava. Concursul - conceput ca un omagiu adus lui Mihai Eminescu - este urmat de un program artistic dedicat poetului.

Începând din anul şcolar 2012-2103 şi până în prezent, concursul a fost înscris în Calendarul Activităților Educative Județene (C.A.E.J.) al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.


II. Obiectivul general/scopul proiectului:

Proiectul urmăreşte revitalizarea receptării poeziei și a personalității eminesciene de către elevii din ciclul gimnazial.


III. Descrierea secţiunilor concursului:

Concursul „Numai poetul...” este structurat pe 2 secţiuni:

   I. Secţiunea cu participare directă, care cuprinde 3 subsecţiuni:

1) subsecţiunea colectivă cu 3 probe (A. Cunoştinţe despre viaţa şi opera poetului M. Eminescu; B. Recunoaşterea poeziilor pornind de la versuri date; C. Crearea unei strofe în care să fie incluse cuvintele date):

A. Prima probă a concursului, Cunoştinţe despre viaţa şi opera poetului M. Eminescu, cuprinde un număr de 10 întrebări. Cu ajutorul unui videoproiector, întrebările în format PowerPoint sunt afişate pe un panou. După ce elevii fiecărui echipaj se consultă, liderii dau răspunsurile pe foile de concurs.

B. Cea de-a doua probă, Recunoaşterea poeziilor pornind de la versuri date (5 întrebări), se va axa pe textele eminesciene menţionate în bibliografie. Strofele extrase din textele date sunt afişate pe panou cu ajutorul videoproiectorului. După ce elevii fiecărui echipaj se consultă, liderii dau răspunsurile pe foile de concurs.

C. În cea de-a treia probă, fiecare echipaj va avea de creat o strofă în care să includă 4 cuvinte indicate de către juriu. Cuvintele alese vor denumi elemente specifice ale universului liric eminescian.

2) subsecţiunea individuală Recitare de poezie eminesciană (pe fundal muzical):

Recitatorii (câte unul de la fiecare şcoală) vor avea libertatea alegerii textului şi a fundalului muzical.

3) subsecţiunea individuală Opera lui Eminescu în imagini (creaţie plastică).

Această subsecţiune presupune realizarea de către elevi (câte unul de la fiecare şcoală) a unor creaţii plastice pornind de la un text dat, ales de juriu în ziua concursului. Desenele vor fi spontane, realizate în creion, pe o foaie A4.  

 

       II. Secţiunea cu participare prin poştă, care cuprinde 2 subsecţiuni individuale:

1)  crearea unei poezii în care să fie incluse 4 cuvinte date;

2) opera lui Eminescu în imagini (creaţie plastică).

 

- Rezultatele ediției din 1.02.2020

 

 

   Pentru mai multe detalii, puteţi accesa site-ul proiectuluihttp://numaipoetul.webs.com/

   Galerie cu fotografiile de la cele 5 ediţii desfăşurate: http://numaipoetul.webs.com/apps/photos/