Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021

 

  Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

   Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

    Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.

   Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.

 

   Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2019-2020:

a. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a -  a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

b. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN, unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a


   CADRUL NORMATIV: 

   Admitere:

Învățământul liceal de stat

1.ORDINUL nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Calendarul admiterii

2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010

Învățământul profesional de stat 

3. ORDINUL nr. 5031/04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual

4. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat - Ordinul nr. 5068/31.08.2016

5. Ordinul nr. 5033/29.06.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

Învățământul dual

6. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2019-2020: metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/29.03.2017

7. Ordinul nr. 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

 _______________________________________________________________________________________________

==== Oferta de școlarizare în învățământul profesional și dual în județul Suceava - anul școlar 2019-2020 !!! ===

 ________________________________________________________________________________________________

  Planul de măsuri al Inspectoratului Școlar Județean Suceava pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat - anul școlar 2019-2020