Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019

 

1. ORDINUL nr. 4.794 din 31 august 2017privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

2.ORDINUL nr. 4795/31.08.2017 privind admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual. Calendarul admiterii

 

 

   Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2018—2019

a. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

b. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN, unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a